مشخصات درس

زبانهای خارجی
انگلیسی
English B1.1

محل برگزاری

ابن سینا - 903
۰۲۱۸۸۷۰۱۰۲۱
خیابان ولیعصر، بالاتر از مطهری، خیابان ابن سینا، شماره 3

ثبت نام

پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸
۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۳۶ ساعت
سارا سادات میرکمالی
شنبه - ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰
پنجشنبه - ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند