مشخصات درس

فناوری اطلاعات و ارتباطات
شبکه و زیرساخت
Networking with Windows Server 2016

محل برگزاری

ابن سینا - 702
۰۲۱۸۸۷۰۱۰۲۱
خیابان ولیعصر، بالاتر از مطهری، خیابان ابن سینا، شماره 3

ثبت نام

پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۵۴ ساعت
محمد مرادی
پنجشنبه - ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند