مشخصات درس

برق و الکترونیک
اتوماسیون صنعتی
!PLC LOGO

محل برگزاری

حافظ - سایت 5
۰۲۱۶۶۷۰۴۴۱۰
خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، مقابل وزارت بهداشت، کوی زرتشتیان، شماره 20

ثبت نام

جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۳۰ ساعت
رضا عباسیان فرهادلو
جمعه - ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند