به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس های حضوری در سال ۹۸ به سال پیش رو موکول می گردد.

مشخصات درس

برق و الکترونیک
الکترونیک
مبانی الکترونیک عمومی

محل برگزاری

حافظ - الکترونیک
۰۲۱۶۶۷۰۴۴۱۰
خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، مقابل وزارت بهداشت، کوی زرتشتیان، شماره 20

ثبت نام

شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۸۰ ساعت
مشخص نشده
شنبه - ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰
دوشنبه - ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰
چهارشنبه - ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند