مشخصات درس

فناوری مد و پوشاک
صنایع پوشاک
طراحی لباس مقدماتی
+ گواهینامه city & guilds به ارزش ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محل برگزاری

غرب - 508
۰۲۱۴۴۹۶۸۲۰۰
بلوار آیت اله کاشانی به سمت غرب، تقاطع پل حکیم وستاری (میدان نور سابق) ، ابتدای خیابان مطهری، پلاک 2

ثبت نام

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۱۹۲ ساعت
مشخص نشده
شنبه - ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰
چهارشنبه - ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند