مشخصات درس

فناوری اطلاعات و ارتباطات
ICDL
ICDL Level I

محل برگزاری

البرز - خارج از مرکز
۰۲۶-۳۴۱۲۷
کرج - میدان آزادگان - روبروی مسجد مهدویه

ثبت نام

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۶۸ ساعت
مشخص نشده
یکشنبه - ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه - ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند