مشخصات درس

معماری
معماری داخلی
3D Max beginners to Advanced & Vray

محل برگزاری

مشهد - سایت B
۰۵۱-۹۱۰۱۰۹۵۰
وکیل آباد،بلوار دندان پزشکان،دندان پزشکان ۴،پلاک ۱۸

ثبت نام

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹
۱۶,۸۳۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۱۰۰ ساعت
مشخص نشده
یکشنبه - ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰
پنجشنبه - ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند